Vietnam Concrete | Le Phan Concrete - Ho Chi Minh City Metro - Line 1

Ho Chi Minh City Metro - Line 1

Location: HCMC

- Year:   2015
- Concrete type:   High Strenght Concrete, Slump Retaining Concrete


Trong thời gian từ ngày 01/11 đến 10/12/2014 Lê Phan đã hoàn thành đợt cung cấp special order (12,110 m3) cho hạng mục Nhà ga - Nhà hát Thành Phố - Gói 1B - Dự án tuyến Metro đầu tiên của Tp.HCM.