Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Metro Tp.Hồ Chí Minh - Tuyến số 1

Metro Tp.Hồ Chí Minh - Tuyến số 1

Vị trí: TP HCM

- Năm cung cấp:   2015
- Loại bê tông sử dụng:   Bê tông cường độ cao, Bê tông có thời gian thi công lâu


Trong thời gian từ ngày 01/11 đến 10/12/2014 Lê Phan đã hoàn thành đợt cung cấp special order (12,110 m3) cho hạng mục Nhà ga - Nhà hát Thành Phố - Gói 1B - Dự án tuyến Metro đầu tiên của Tp.HCM.